Bijhouden registratie uren

Alle gemaakte uren voor de coöperatie dient per praktijk bijgehouden te worden. Het excel-bestand waarin dit gedaan kan worden is te vinden onder log-in>notulen. Iedere praktijk kan deze nu gemakkelijk maandelijks bijhouden!

Stroomschema cliëntenbespreking

In principe zal de VIL een belangrijk instrument zijn om te bepalen wat de verwijsindicaties zijn en welke cliënten besproken zullen moeten worden. Natuurlijk ook de al onderling vastgestelde protocollen in VSV Harderwijk. Het stroomschema geeft duidelijkheid over wie er wel of niet ingebracht dienen te worden voor het cliëntenoverleg tussen 1e en 2e lijns zorgverleners. Tijdens een cliëntenbespreking stellen de …

Uniforme intake

Alle verloskundigenpraktijken zijn gestart met het afnemen van 1 uniforme intake sinds december 2016. Dit betreft alle zwangeren in de regio, dus ook de medische zwangeren. Alle intakes zullen in de 1e lijn plaatsvinden. Document is te downloaden bij Integrale Zorg (onder log-in)!