Stroomschema cliëntenbespreking

In principe zal de VIL een belangrijk instrument zijn om te bepalen wat de verwijsindicaties zijn en welke cliënten besproken zullen moeten worden. Natuurlijk ook de al onderling vastgestelde protocollen in VSV Harderwijk.
Het stroomschema geeft duidelijkheid over wie er wel of niet ingebracht dienen te worden voor het cliëntenoverleg tussen 1e en 2e lijns zorgverleners. Tijdens een cliëntenbespreking stellen de verloskundige en gynaecoloog gezamenlijk een beleid voor graviditeit en/of bevalling vast.

Te downloaden onder Integrale Zorg (bij log-in)!