Uniforme intake

Alle verloskundigenpraktijken zijn gestart met het afnemen van 1 uniforme intake sinds december 2016. Dit betreft alle zwangeren in de regio, dus ook de medische zwangeren. Alle intakes zullen in de 1e lijn plaatsvinden. Document is te downloaden bij Integrale Zorg (onder log-in)!